Spørgsmål stillet til statsministeren, af MF Line Barfod

Spørgeren ønsker at få statsministerens kommentar til, hvorledes et indgreb overfor nedenstående appel er forenelig med ytringsfriheden.

»Den danske forening OPRØR inviterer alle europæiske demokrati- og solidaritetsbevægelser til at være med i en samlet udfordring rettet mod national terrorlovgivning, EUs terrorliste og den internationale krig mod terror. Den aktuelle terrorlovgivning bruges af europæiske regeringer til at gennemføre begrænsninger i borgernes ytringsfrihed og politiske rettigheder, herunder retten til at formidle moralsk og materiel støtte til modstands- og befrielsesbevægelser i verden.
I det forløbne år har OPRØR offentligt, og i direkte strid med dansk terrorlovgivning, overført betydelige beløb til Folkefronten for Palæstinas Befrielse (PFLP) og Colombias Væbnede Revolutionære Styrker (FARC). En vigtig målestok ved valg af de organisationer, vi ønsker at støtte, er at organisationerne kæmper for sekulære, demokratiske og humanistiske mål. De danske justits- og politimyndigheder har i månedsvis efterforsket sagen, under stærkt pres fra den colombianske regering; men der er hidtil ikke blevet rejst tiltale mod OPRØR.
For at fremme efterforskningen har både Colombias ambassadør til de nordiske lande og vicepræsident Santos besøgt København, og haft samtaler med udenrigsministeren og repræsentanter for justitsministeriet.
Vi appellerer til andre europæiske organisationer om at gå sammen med os i fortsat modstand mod de europæiske terrorlove og EUs terrorliste. Vi foreslår en kampagne med følgende elementer: Pengeindsamling i hvert land med en liste over alle dem, der vil stå frem som medunderskrivere. Det frarådes at åbne konti, da disse kan blive beslaglagt. Hvert af de deltagende lande må nå op på mindst 100 underskrifter og 1000 Euro. Det er naturligvis til stor fordel for kampagnen, hvis offentligt kendte personer kan inddrages heri.
Det er vigtigt at udgive offentlig information om initiativet, når disse mål er nået, eller når det bedst passer ind i det lokale kampagneforløb.
En konference med alle de deltagende organisationer afholdes i København, eventuelt i november år. Her vil en kollektiv overførsel af de indsamlede midler til befrielsesbevægelserne blive offentliggjort. Samtidig udsender konferencen en samlet erklæring mod europæisk terrorlovgivning og den internationale krig mod terror.
Vi håber at denne appel bliver positivt modtaget af jeres organisation, og at initiativet kan blive videreudviklet på en så dristig måde som det overhovedet kan lade sig gøre i forhold til hvert enkelt lands muligheder.«